W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z dużo większą automatyzacją i obsługą, która nie wymaga już wielkiej ingerencji użytkownika. Podobnie jest w przypadku wag